www.tharaediocese.org

คาทอลิกกับสังคมในประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัชกาลที่ 5

catholic-thai-5th-sบรรดามิชชันนารีจากยุโรป ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษที่พระศาสนจักรมอบให้แก่กษัตริย์สเปนและโปรตุเกสที่เราเรียกกันว่า Padroado นั้น เริ่มเข้ามาในเขตแผ่นดินสยามเป็นครั้งแรกในสมัยพระมหาจักรพรรดิ์ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา (ค.ศ. 1548-1569) 


อ่านเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกสมัยรัตนโกสินทร์ยุคต้น

rattanakosin-catholic-s2ราวปี ค.ศ. 1783 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงโปรดให้ชาวคริสต์ในกรุงเทพฯ ได้เข้าเฝ้าเป็นครั้งแรก ในครั้งนั้น พระองค์ได้มีพระบรมราชโองการให้พระสังฆราชและบาทหลวงซึ่งได้ถูกเนรเทศในรัชกาลก่อนกลับคืนเข้าสู่กรุงเทพฯ และได้ทรงโปรดให้นำพระบรมราชโองการไปยังเจ้านครภูเก็ต เพื่อให้นำพระคุณเจ้ากูเดย์ (Coud?) กลับคืนสู่กรุงเทพฯ เพราะท่านอยู่ที่ภูเก็ต พระคุณเจ้ากูเดย์มาถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1784

อ่านเพิ่มเติม...

พระศาสนจักรสมัยกรุงศรีอยุธยา

 1.เหตุการณ์สำคัญๆ ของการแพร่ธรรมในกรุงศรีอยุธยา 

 

       ก. การเข้ามาของมิชชันนารีฝรั่งเศส

                   กลุ่มคริสตชนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่บรรดามิชชันนารีภายใต้ระบบปาโดร อาโดเข้ามาในสยาม โดยส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มคริสตชนต่างชาติที่อยู่ในสยามนั่นเอง เราไม่ทราบความเป็นไปอะไรมากนักเกี่ยวกับกลุ่มคริสตชนต่างๆ เหล่านี้ แต่ที่แน่ๆ ก็คือสถานการณ์ของกลุ่มคริสตชนเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่การเข้ามาในดินแดนสยามของผู้แทนพระสันตะปาปาหรือ Apostolic Vicar ที่สมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อได้ส่งมา ผู้แทนพระสันตะปาปา 3 องค์ ที่ถูกส่งมาในดินแดนนี้มีดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ความเจริญก้าวหน้าและอุปสรรคของงานเผยแพร่ความเชื่อในสมัยกรุงศรีอยุธยา

444-sมิสซังสยามเจริญก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพราะนโยบายทางการเมืองในการเปิดประเทศให้แก่ชาวตะวันตกรวมทั้งให้เสรีภาพในการเผยแพร่พระศาสนาด้วย... อ่านเพิ่มเติม...

ภูมิหลังของประวัติศาสตร์มิสซังสยาม

          อันที่จริงเรื่องราวของสงฆ์คณะต่างๆ ที่มีอยู่ในสยามจนถึงตอนนี้ยังมีเรื่องที่น่าสนใจที่เกิดขึ้น และควรแก่การศึกษาแต่เรื่องทั้งหมดนี้จำเป็นต้องที่ราบภูมิหลังเสียก่อน ดังนั้น เราจะหยุดเรื่องของสงฆ์คณะต่างๆ ไว้เพียงเท่านี้เพื่อมาเรียนรู้ถึงภูมิหลังเสียก่อน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนในการลำดับความคิด ภูมิหลังเหล่านี้ผูกพันไปมิใช่เฉพาะทางเอเชีย  แต่ต้องโยงกลับไปถึงยุโรปด้วยนอกจากนี้ภูมิหลังของประวัติศาสตร์ ไทยเองก็มีความสำคัญไม่น้อย แต่สำหรับทางด้านประวัติศาสตร์ไทยนั้นจะไม่ขอกล่าวถึงมากนักเพื่อการแยกแยะเรื่องราวที่ชัดเจน ผู้ประสงค์จะเข้าใจให้ละเอียดมากกว่านี้ก็ขอให้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในสมัยนี้ไว้ด้วย  และเมื่อเราเรียนรู้ภูมิหลังเหล่านี้แล้ว เราจะทราบถึงบทบาทของสงฆ์คณะต่างๆ ในสยามต่อไป 

อ่านเพิ่มเติม...

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง

  • พระอัครสังฆราช หลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
  • อุปสังฆราช คุณพ่อ อันตน วีรเดช ใจเสรี 

ที่ตั้งสำนักมิสซัง

  • 362 หมู่ 2 ถนนสกล-อุดร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : (042) 711-272
  • โทรสาร -: (042)712 023

    ผู้ดูเเลเว็บไซต์ 

ติดตามข่าวสารทาง Social Media

ติดตามข่าวสารมิสซัง อัพเดททันเหตุการณ์.
 

เว็บหน่วยงานศาสนจักร

คุณอยู่ที่: Home บทความ ประวัติพระศาสนจักร