www.tharaediocese.org

วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2560 00:00

#ข้อรำพึง โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2017

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ข้อรำพึง
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2017


--------------------------------
วันศุกร์อาทิตย์ที่ 7 หลังปัสกา
พระเยซูเจ้าตรัส 3 ครั้งแก่นักบุญเปโตรว่า “จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด” ด้วยพระวาจานี้ พระองค์มอบอำนาจและความรับผิดชอบให้แก่นักบุญเปโตรซึ่งเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของพระศาสนจักร อำนาจที่พระองค์ให้แก่นักบุญเปโตรซึ่งมีการถ่ายทอดมาถึงพระสันตะปาปาทุกองค์ พระสังฆราชทุกองค์นั้นไม่ใช่เพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรี การมีหน้าตาในสังคม หรือหวังให้คนอื่นมารับใช้แต่เพื่อการรับใช้ประชากรของพระเจ้า เพื่อทำให้พวกเขาเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ เป็นคนดีในสายพระเนตรของพระเจ้าและเอาตัวรอด ดังนั้น พระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์จึงต้องเลียนแบบอย่างของพระคริสตเจ้าในการรับใช้ จนถึงยอมสละชีวิตของคนเองเพื่อบรรดาแกะ
ขอให้เราทุกคนภาวนาเพื่อพระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์ให้เป็นนายชุมพาที่ซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์ของพระเยซูเจ้าเสมอ

Read 23 times Last modified on วันอังคาร, 06 มิถุนายน 2560 07:41

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง

  • พระอัครสังฆราช หลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
  • อุปสังฆราช คุณพ่อ อันตน วีรเดช ใจเสรี 

ที่ตั้งสำนักมิสซัง

  • 362 หมู่ 2 ถนนสกล-อุดร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : (042) 711-272
  • โทรสาร -: (042)712 023

    ผู้ดูเเลเว็บไซต์ 

ติดตามข่าวสารทาง Social Media

ติดตามข่าวสารมิสซัง อัพเดททันเหตุการณ์.
 

เว็บหน่วยงานศาสนจักร

คุณอยู่ที่: Home บทความ บทความประจำวัน #ข้อรำพึง โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2017