www.tharaediocese.org

วันจันทร์, 05 มิถุนายน 2560 07:59

“พระจิตเจ้าประทับอยู่ในชีวิตของเราอย่างแท้จริง” โดยคุณพ่อวิโรจน์ โพธิ์สว่าง วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017 สมโภชพระจิตเจ้า

Written by 
Rate this item
(0 votes)

“พระจิตเจ้าประทับอยู่ในชีวิตของเราอย่างแท้จริง”
โดยคุณพ่อวิโรจน์ โพธิ์สว่าง
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017 สมโภชพระจิตเจ้า


------------------------------------------------------------
พี่น้องที่รัก บรรยากาศของปัสกาสิ้นสุดลงแล้วในวันที่ 4 มิถุนายน โอกาสสมโภชพระจิตเจ้า แต่เรายังทำการรื้อฟื้นธรรมล้ำลึกแห่งปัสกาเสมอในทุกมิสซา และหลังจากที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมา เรากำลังเดินทางโดยการนำของพระจิตเจ้า
พี่น้อง ชีวิตคริสตชนเป็นชีวิตธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา เพราะเรามีพระเจ้าอยู่กับเรา ทุกช่วงเวลาของชีวิตนั้น พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา พระองค์อยู่ใกล้ชิดเรา พระจิตเจ้าอยู่ในชีวิตคริสตชนอย่างแท้จริง แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นพระองค์ แม้ว่าพระเยซูเจ้าจะเสด็จสู่สวรรค์แล้วแต่พระองค์ยังประทับอยู่กับเราเสมอ เสมือนกับลูกๆ ที่ต้องจากบ้านไปเรียน ต้องจากบ้านมาสู่บ้านเณร อาราม ความรักและความเป็นครอบครัวของเขาถูกตัด หายไปจากชีวิตเด็กๆเหล่านี้หรือไม่? เปล่าเลย แม้ว่าพ่อแม่ลูกจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ความรัก ความเป็นครอบครัวก็ยังคงอยู่ในตัวของเรา ทุกสิ่งที่พ่อแม่ลูกกระทำสิ่งใด จะพูด จะคิด หรือจะลงมือปฏิบัติอะไร พวกเขาก็กระทำในนามของครอบครัว ความเป็นครอบครัวยังคงอยู่ ความรักของพ่อแม่ลูกในคงอยู่ในตัวของแต่ละคนเสมอไป
พระเจ้าอยู่กับเรา เรามองไม่เห็นพระองค์ แต่เราเชื่อมั่นด้วยใจซื่อสัตย์ว่าพระองค์อยู่กับเรา ความรักของพระองค์ไม่ได้ถูกถอนออกไปจากชีวิตของเรา ทั้งเวลาที่มีความทุกข์ยากลำบาก เช่นในเวลานี้ ชาวนากำลังลงมือทำไร่ ทำนา ไถนา หว่านข้าว มีความทุกข์ยากลำบากทั้งใจและกาย แต่พี่นอ้ง ในความทุกข์ยากลำบากนี้ พระเจ้าอยู่กับเรา เพราะเราเป็นบุตรของพระองค์ พระองค์ทรงประทานพละกำลังแก่เรา ประทานสุขภาพที่ดีแก่เรา ประทานสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องแก่เรา เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเราในการรักพระองค์ ในการทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นคริสตชน ที่สำคัญ อย่าลืมไปวัดวันอาทิตย์ เพื่อขอบคุณพระเจ้า อย่าทิ้งพระเจ้าเพื่อทำงานอย่างเอาเป็นเอาตาย อย่าขาดวัดวันอาทิตย์เพียงเพื่อให้มีอยู่มีกิน เพราะเหนือสิ่งอื่นใดมากกว่าการมีของเราก็คือ พระเจ้า นั่นคือ การมีพระเจ้าอยู่ในชีวิต การได้รับพรจากพระเจ้า อย่าคิดว่าเป็นการเสียเวลา หรือเป็นการสูญเปล่า แต่ให้คิดว่า นั่นคือ เวลาแห่งพระพรที่พระเจ้าประทานให้เรา
พี่น้องที่รัก ชีวิตคริสตชนเป็นชีวิตที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา เพราะพระจิตเจ้าพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ใหม่อยู่เสมอ เชิญชวนพี่น้องวอนขอพระจิตเจ้าโปรดประทานพระคุณของพระองค์ทั้ง 7 ประการแก่เราและเพื่อเราจะได้รับผลของพระจิตเจ้าด้วยนั่นคือ ความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง” (กท 5:22-23)
ขอให้ทุกท่านจงเจริญสุขเถิด

Read 23 times

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง

  • พระอัครสังฆราช หลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
  • อุปสังฆราช คุณพ่อ อันตน วีรเดช ใจเสรี 

ที่ตั้งสำนักมิสซัง

  • 362 หมู่ 2 ถนนสกล-อุดร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : (042) 711-272
  • โทรสาร -: (042)712 023

    ผู้ดูเเลเว็บไซต์ 

ติดตามข่าวสารทาง Social Media

ติดตามข่าวสารมิสซัง อัพเดททันเหตุการณ์.
 

เว็บหน่วยงานศาสนจักร

คุณอยู่ที่: Home บทความ บทความประจำวัน “พระจิตเจ้าประทับอยู่ในชีวิตของเราอย่างแท้จริง” โดยคุณพ่อวิโรจน์ โพธิ์สว่าง วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017 สมโภชพระจิตเจ้า