www.tharaediocese.org

วันศุกร์, 09 มิถุนายน 2560 07:38

ข้อรำพึง โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2017

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ข้อรำพึง
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2017
-----------------------------------


วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา
การแต่งงาน
พระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้เป็นหญิงและชาย และเมื่อดูสถิติในหลายศตวรรษที่ผ่านมา เราก็เห็นว่า มนุษย์ให้ความร่วมมือกับพระเจ้า เด็กที่เกิดมาจึงมีทั้งชายและหญิงอย่างมีสมดุล. แต่ตั้งแต่คู่แต่งงานจำกัดให้มีจำนวนเด็ก 1 คน หรือ 2 คนโดยเลือกเพศของเด็กเป็นต้นเด็กชาย ทั้งนี้อาจจะมาจากนโยบายของชาติหรือนโยบายสังคมหรือส่วนตัว ความสมดุลก็เริ่มแปรเป็นอย่างอื่น. ในสมัยก่อน เมื่อหนุ่มสาวรักกัน มักจะมีเวลาพิสูจน์ความรัก เมื่อดูตากันแล้ว ต้องดูใจกันอีก เพราะถือว่า การแต่งงานเป็นการแต่งงานตลอดชีวิต. ดังนั้นจึงมีธรรมเนียมปฏิบัติคือให้มีการหมั้นก่อน บางครั้งใช้เวลา 1 ปีหรือ 6 เดือน. แต่ในสมัยนี้ถ้ามีการหมั้นก็หมั้น1 วันก่อนแต่งงาน ทำให้ความหมายของการหมั้นหมดไป.
เนื่องจากการแต่งงานทำอย่างรีบเร่งด้วยเหตุผลนานาประการ การแต่งงานจึงไม่ยืนยาวเพราะใช้ตาดูกัน แต่ไม่ดูใจให้ดีๆ ฉะนั้นคำอวยพรคือ“ขอให้รักกันและอยู่ด้วยกัน จนถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร”จึงไม่ศักดิ์สิทธิ์. 
พระเจ้าปรารถนาให้ครอบครัวเป็นที่เพาะความรักสำหรับคู่แต่งงานและสำหรับลูกๆด้วย.โตเบียในพระคัมภีร์พระธรรมเก่าสวดภาวนาในวันแต่งงานดังนี้ “ข้าแต่พระเจ้า บัดนี้ ข้าพเจ้ารับน้องสาวผู้นี้เป็นภรรยาด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ขอพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าและนางได้รับพระเมตตา และให้ข้าพเจ้าทั้งสองมีชีวิตอยู่ด้วยกันจนถึงวัยชราเถิด”.
ขอพระเจ้าอวยพระพรแด่สามีภรรยาและลูกๆทุกครอบครัวเถิด

Read 21 times

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง

  • พระอัครสังฆราช หลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
  • อุปสังฆราช คุณพ่อ อันตน วีรเดช ใจเสรี 

ที่ตั้งสำนักมิสซัง

  • 362 หมู่ 2 ถนนสกล-อุดร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : (042) 711-272
  • โทรสาร -: (042)712 023

    ผู้ดูเเลเว็บไซต์ 

ติดตามข่าวสารทาง Social Media

ติดตามข่าวสารมิสซัง อัพเดททันเหตุการณ์.
 

เว็บหน่วยงานศาสนจักร

คุณอยู่ที่: Home บทความ บทความประจำวัน ข้อรำพึง โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2017