www.tharaediocese.org

***ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส ฉลองอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ และพิธีรับศีลอนุกรม(บวชเป็นพระสงฆ์)

Rate this item
(0 votes)

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส
ฉลองอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่
และพิธีรับศีลอนุกรม(บวชเป็นพระสงฆ์)

พิธีฉลองอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของ
สังฆานุกรเปโตร ศิริชัย พุดษา
สังฆานุกรเปาโล กฤษฎา ว่องไว
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ 
ประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ.2017
พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

Tharae Cathedral

-

18057157 1675661059403941 4444367355330566030 n18156891 1675661066070607 540983631192995399 n

 

เกร็ดความรู้ เรื่อง ศีลอนุกรม

ศีลอนุกรม (Ordination)

ศีลอนุกรมคือศีลสำหรับผู้ที่จะสมัครบวชหรือถวายตัวแด่พระเจ้า ถือเป็นพระพรแห่งกระแสเรียกที่พระเจ้าทรงเรียกและเลือกบุคคลหนึ่งให้ดำเนินชีวิต และมีภารกิจในการเป็นศาสนบริกร (ordained minister) ผู้แทนของพระคริสต์ ในการประกาศสอนคำสอน การประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ และการปกครองดูแลคริสตชน

พิธีกรรมมีเครื่องหมายที่สำคัญคือ การปกมือของมุขนายกเหนือผู้รับศีลบวช ตลอดจนการเจิมน้ำมันคริสมา เพื่อเป็นเครื่องหมายถึงการประทานองค์พระจิต เป็นการอภิเษก และมอบอำนาจของการเป็นบาทหลวงแห่งศาสนบริกร เพื่อสานต่องานของพระคริสตเจ้า และการถูกส่งไปเพื่อรับใช้เป็นผู้ประกาศข่าวดีแห่งความรอด ศีลบวช มีลำดับ 3 ขั้น คือ พันธบริกร(สังฆานุกร) บาทหลวง(พระสงฆ์) และมุขนายก(พระสังฆราช) (อ้างอิงคำศัพท์ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 233)

ศีลบวชนี้จะเกี่ยวข้องกับการบวช เป็นพิธีใหญ่ที่คุณพ่ออธิการจะต้องกระทำให้แก่ผู้ประสงค์เข้ามาบวชอันเป็นการมอบอำนาจให้ ทำหน้าที่นักบวชต่อไป พิธีนี้เข้าใจว่าน่าจะกระทำขึ้นมาในภายหลังเพื่อให้เป็นระบบมากขึ้น แต่เดิมมา การบวชจึงเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่สำหรับสัตบุรุษคาทอลิกซึ่งบวชได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต ต้องตัดสินใจให้รอบคอบก่อน เพราะจะไม่มีการบวชเป็นครั้งที่สอง ผู้บวชเมื่อบวชแล้วจะมีหน้าที่พิเศษที่แตกต่างจากคนทั่วไปเพราะเชื่อกันว่าเป็นผู้ได้รับพระหรรษทานพิเศษที่แตกต่างจากคนทั่วไป คือ ได้รับพระหรรษทานพิเศษจากพระจิตเจ้า ดังนั้นพวกท่านเหล่านี้จึงสามารถประกอบพิธีกรรมในศาสนา การโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ คำสอน และการสวดบทสวดประจำวัน

บาทหลวงมีหน้าที่ปกครองสัตบุรุษในเขตโบสถ์ที่ได้รับมอบหมายจากมุขนายกมิสซัง มีหน้าที่ให้การอภิบาลสัตบุรุษโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านศีลศักดิ์สิทธิ์ สอนคำสอนของพระศาสนจักรและถวายบูชามิสซา

พระเยซูทรงเลือกสาวก 12 คนเป็นอัครทูต เท่ากับจำนวนตระกูลอิสราเอล 12 ตระกูล จึงเท่ากับว่าสาวกทั้ง 12 คนนี้เป็นต้นกำเนิดของ ประชากรใหม่ของพระเจ้าเพื่อช่วยพระเยซูคริสต์ในการประกาศอาณาจักร แต่ก่อนมาในสมัยของพระเยซูคริสต์ยังไม่มีการบวช ถ้าจะเลือกใครเป็นสาวกก็กระทำขึ้นมาโดยไม่มีพิธีรีตองแต่การบวชที่ปรากฏในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่เริ่มกันขึ้นมาเองในภายหลังเพื่อความเป็นระบบและเพื่อเป็นเครื่องเตือนย้ำผู้บวชให้ตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องนำพาชีวิตจำนวนมากให้ถึงซึ่งความรอด

ศีลบวช เป็นศีลที่ศาสนจักรเจิมให้ผู้ที่ได้รับการอบรมมาดีแล้วเป็นบาทหลวง เพื่อรับใช้ศาสนจักรตามที่พระเยซูได้สั่งสอนไว้ "กษัตริย์ในโลกนี้ มีอำนาจเหนือประชากรของเขาแต่พวกท่านต้องไม่เป็นเช่นนั้น ผู้นำตัองรับใช้ปวงชน เหมือนอย่างที่เรามาอยู่ท่ามกลางพวกท่านดังผู้รับใช้" (ลก.22:24-27; เทียบ ยน.13:13-14)

 

 

 

Read 55 times Last modified on วันจันทร์, 24 เมษายน 2560 18:56

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง

  • พระอัครสังฆราช หลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
  • อุปสังฆราช คุณพ่อ อันตน วีรเดช ใจเสรี 

ที่ตั้งสำนักมิสซัง

  • 362 หมู่ 2 ถนนสกล-อุดร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : (042) 711-272
  • โทรสาร -: (042)712 023

    ผู้ดูเเลเว็บไซต์ 

ติดตามข่าวสารทาง Social Media

ติดตามข่าวสารมิสซัง อัพเดททันเหตุการณ์.
 

เว็บหน่วยงานศาสนจักร

คุณอยู่ที่: Home ข่าวและกิจกรรม ข่าวฉลองวัด ***ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส ฉลองอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ และพิธีรับศีลอนุกรม(บวชเป็นพระสงฆ์)