www.tharaediocese.org

บรรยากาศงาน 60 ปี โรงเรียนนิรมลวิทยา ป่าหว้าน

05 มิถุนายน 2560 By

60 ปี โรงเรียนนิรมลวิทยา ป่าหว้าน


----------------------------------------
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2017 เวลา 10.00 น.พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันรันดร์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลอง 60 ปี การก่อตั้งโรงเรียนนิรมลวิทยา ป่าหว้าน

ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (ภายในบริเวณวัดแม่พระที่พึ่งคริสตชน ป่าหว้าน)ร่วมกับบรรดาคณะสงฆ์ นักบวชชายหญิง นักเรียน และสัตบุรุษ
หลังมิสซามอบโครงการผ้าป่า 60 ปี นิรมล สืบสานงานพ่อใหญ่ศรีนวล มอบบ้านให้ผู้ยากไร้
------------------------------------------------------------
โรงเรียนนิรมลวิทยา ป่าหว้าน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1956/พ.ศ. 2499 
โดยคุณพ่อเปาโล ศรีนวล ศรีวรกุล เจ้าอาวาสวัดแม่พระเป็นที่พึ่งคริสตชน ป่าหว้าน โดยความเห็นชอบ ของพระสังฆราชมีแชลมงคล (อ่อน) ประคองจิต เพื่อให้การศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน
ปัจจุบันซิสเตอร์จิระภรณ์ ทิพย์ทอง เป็นผู้จัดการ /ผู้อำนวยการ

 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง

  • พระอัครสังฆราช หลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
  • อุปสังฆราช คุณพ่อ อันตน วีรเดช ใจเสรี 

ที่ตั้งสำนักมิสซัง

  • 362 หมู่ 2 ถนนสกล-อุดร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : (042) 711-272
  • โทรสาร -: (042)712 023

    ผู้ดูเเลเว็บไซต์ 

ติดตามข่าวสารทาง Social Media

ติดตามข่าวสารมิสซัง อัพเดททันเหตุการณ์.
 

เว็บหน่วยงานศาสนจักร

คุณอยู่ที่: Home ข่าวและกิจกรรม ข่าวกิจกรรมล่าสุด บรรยากาศงาน 60 ปี โรงเรียนนิรมลวิทยา ป่าหว้าน